Midt-Telemark kommune

Varslingsreglement

Varslingsreglement

Formålet med reglementet er å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljølovens bestemmelser § 2-4, §2-5 og §3-6 om varsling, samt å fremme åpenhet i kommunen.

Reglementet redegjør også for saksbehandlingen av et mottatt varsel. Dette reglementet skal ivareta arbeidsgivers plikt til å legge forholdene til rette for varsling, sikre arbeidstakers rett til å varsle og sikre arbeidstakers vern mot gjengjeldelse.