Midt-Telemark kommune

Etiske retningslinjer vedr. gaver

Etiske retningslinjer vedr. gaver

Retningslinjer vedr. gaver - fra kommunens etiske retningslinjer 


Punkt 8 - Forbud mot gaver og andre fordeler

  • Ingen skal motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre ytelser i forbindelse med tjenesteutøvelse
  • Gaver av ubetydelig verdi som for eksempel en blomst eller konfekteske, kan ved en sjelden anledning aksepteres (f.eks. til jul, barnehage-/skoleavslutning)
  • Gaven mottar ansatte på vegne av kommunen og ikke seg selv som privatperson
  • Det er ikke lov å ta imot penger selv om det er små summer
  •