Midt-Telemark kommune

Styrevervregisteret

Styrevervregisteret

Styrevervregisteret er et register for frivillig registrering av økonomiske interesser for folkevalgte og administrative ledere i kommunen, det vil si medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret og folkevalgte organer oppnevnt av kommunestyret, samt kommunedirektøren og ledere med innstillings- eller avgjørelsesrett i enkeltsaker.


Styrevervregisterets oversikt for Midt-Telemark kommune


Frivillig registrering

Registreringen foretas senest en måned etter at kommunestyret har konstituert seg. Registreringen foretas av kommunen, som også ajourfører registeret.

Opplysninger i styrevervregisteret er basert på den enkeltes samtykke, samt informasjon som er offentlig tilgjengelig. Informasjon det ikke er registrert ajourføring for vil automatisk bli slettet etter fire år. Den enkelte kan selv velge å slette opplysninger i registeret. Registeret vil derfor ikke gi en fullt ut dekkende oversikt over alle verv og økonomiske interesser personer i kommunal sektor har.

Reglementet for frivillig registrering av økonomiske interesser er vedtatt i Fellesnemnda 21.06.19 og kommunestyret 27.04.2020.
 

Se reglement for styrevervsregisteret (PDF, 532 kB)