Midt-Telemark kommune

Meddommer og skjønnsmedlem

Meddommer og skjønnsmedlem

Hvert fjerde år velger kommunene meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. Kommunen skal også fremme forslag om skjønnsmedlemmer. Neste valg skal skje innen 1. juli 2024.

“Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget” (Domstolloven § 67)

 

Kontakt

Svein Taranrød
Avdelingsleder Politisk sekretariat
E-post
Telefon 91 11 20 54

Kontakt ved spørsmål om politisk møtebehandling, salg-, skjenke- og serveringsbevillinger, etablererprøver, valg, vigsel og politiske saker.