Midt-Telemark kommune

Ordførerens side

Ordførerens side

Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte og den øverste ansvarlige for kommunestyret. Ordførerens viktigste oppgaver er å lede møter i kommunestyre og å være kommunens fremste offentlige representant.

Ordførerens kalender

Ønsker du følge med på Siri Blichfeldt Dyrland sine offisielle møter og oppgaver? 
Da kan du følge med på Ordførerens kalender.

Om ordfører Siri Blichfeldt Dyrland

Siri er utdannet jurist. Hun har arbeidet i ulike statlige virksomheter, som Høgskolen i Telemark (nå Universitetet i Sørøst-Norge), NAV Telemark, Mattilsynet og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Hun hadde ingen politisk erfaring før hun meldte seg inn i Senterpartiet i 2017. 

 

Oppgaver og ansvar

  • Som ordfører skal Siri være et ombud for innbyggerne i Midt-Telemark kommune. Hun er den politiske nøkkelpersonen i kommunen, og må lytte til folk i bygda.
  • Hun er møteleder i kommunestyret og i formannskapet, og skal bidra til en god dialog mellom de ulike politikerne.
  • Hun skal skape engasjement, og kan ta viktige initiativ ved å sette saker på sakskartet.
  • Hun skal bidra til å lage fremtidsrettede planer for kommunen, slik at det foretas riktige prioriteringer og nødvendig økonomisk styring.
  • Som ordfører har hun et spesielt ansvar for de samlede tilbudene og tjenestene kommunen yter og at de blir så gode som mulig. 
  • Hun må også arbeide for å knytte kontakter utenfor kommunen, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Kontakt

Siri Blichfeldt Dyrland
Ordfører
E-post
Telefon 98 64 94 74
Bjørn Magne Langkås
Varaordfører
E-post
Mobil 90 63 40 69

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø