Midt-Telemark kommune

Ordførerens side

Ordførerens side

Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte og den øverste ansvarlige for kommunestyret. Ordførerens viktigste oppgaver er å lede møter i kommunestyre og å være kommunens fremste offentlige representant.

Om ordfører Siri Blichfeldt Dyrland

Siri er utdannet jurist. Hun har arbeidet i ulike statlige virksomheter, som Høgskolen i Telemark (nå Universitetet i Sørøst-Norge), NAV Telemark, Mattilsynet og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Hun hadde ingen politisk erfaring før hun meldte seg inn i Senterpartiet i 2017. 

 

Oppgaver og ansvar

  • Som ordfører skal Siri være et ombud for innbyggerne i Midt-Telemark kommune. Hun er den politiske nøkkelpersonen i kommunen, og må lytte til folk i bygda.
  • Hun er møteleder i kommunestyret og i formannskapet, og skal bidra til en god dialog mellom de ulike politikerne.
  • Hun skal skape engasjement, og kan ta viktige initiativ ved å sette saker på sakskartet.
  • Hun skal bidra til å lage fremtidsrettede planer for kommunen, slik at det foretas riktige prioriteringer og nødvendig økonomisk styring.
  • Som ordfører har hun et spesielt ansvar for de samlede tilbudene og tjenestene kommunen yter og at de blir så gode som mulig. 
  • Hun må også arbeide for å knytte kontakter utenfor kommunen, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Se ordførerens outlook-kalender

Kontakt

Siri Blichfeldt Dyrland
Ordfører
E-post
Telefon 98 64 94 74
Borgar T. Kaasa
Varaordfører
E-post
Mobil 47 01 91 30

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø