Midt-Telemark kommune

Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022

Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd på om lag 1 450 mill. kroner.

Les mer på Landbruksdirektoratet sine nettsider