Midt-Telemark kommune

Høring kommunale målsettinger for hjortevilt i Nome kommune 2024 - 2026

Høring kommunale målsettinger for hjortevilt i Nome kommune 2024 - 2026

Samfunnsutviklingsutvalget i Nome har i møte 25.01.24 vedtatt å legge forslag om kommunale målsettinger for hjortevilt ut til offentlig høring. 

Eventuelle kommentarer til høringen kan sendes til Nome og Midt-Telemark landbrukskontor, Brennavegen 30, 3810 Gvarv eller epost landbruk@intk.no

Frist for å gi høringsuttalelse er 23. februar 2024.

Høringsdokumenter;
Kommunale målsettinger for hjortevilt 2024-2026 i Nome - høring(958287)(539743) (PDF, 283 kB)

Kommunale målsettinger Nome 2024(955466)(539744) (PDF, 170 kB)

Rapporter og statistikk;
Faun rapport 020-2019 Elgbeitetaksering i Telemark og Vestfold(539704) (PDF, 10 MB)

Faun rapport R011-2020 Hjorten i Vestfold og Telemark(539710) (PDF, 2 MB)

Faun rapport 005-2021 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Nome og Midt-Telemark 2020(539711) (PDF, 2 MB)

Statistikk elg og hjort Nome inkludert siste års tall(539712) (PDF, 353 kB)

Faun rapport 008-2024 Aldersregistering og bestands-vurdering av elg i Nome og Midt-Telemark etter jakta 2023 (PDF, 3 MB)