Midt-Telemark kommune

Jakt og jakttider i Nome og Midt-Telemark

Jakt og jakttider i Nome og Midt-Telemark

Jakta er i gang i Nome og Midt-Telemark kommuner. 

Jakta er i gang 

Småviltjakta på mange arter og rådyrbukk jakta begynte i august. Hønsefugl og hare starter 10. september.

Storviltjakta begynte 1. september på hjort og 25 september på elg. Mange jaktlag venter gjerne med å starte elgjakta første helgen i oktober. Det er viktig at alle viser hensyn til hverandre, når en er på tur og jakt. Går en tur langs stier og veier så vil en som oftest ikke forstyrre noe.

Jakttider og fangsttider finner du på Miljødirektoratet sine nettsider https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/jakt-felling-og-fangst/jakttidsveileder/?hsw=