Midt-Telemark kommune

Minner om generelt forbud mot åpen ild i skog og mark fra 15. april til 15. september

Minner om generelt forbud mot åpen ild i skog og mark fra 15. april til 15. september

 Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Utenom dette tidsrommet plikter enhver å vise aktsomhet ved aktiviteter som kan føre til brann. 

Skogbrann meldes til tlf. 110

Det har kommet lite nedbør den siste tiden, og skogbrannfaren kan øke raskt. Særlig tidlig på våren før gresset blir grønt, kan brannfaren være ekstrem. Vær varsom i tiden som kommer og følg Skogbrannvett-reglene til Norsk Brannvernforening