Midt-Telemark kommune

Minner om søknadsfristen for å søke om tilskudd ved produksjonssvikt - 31. oktober

Minner om søknadsfristen for å søke om tilskudd ved produksjonssvikt - 31. oktober

Søknadsfristen for å søke om tilskudd ved produksjonssvikt er 31. oktober. For meir informasjon sjå nettsidene til Landbruksdirektoratet. Ta kontakt med landbrukskontoret viss du har spørsmål på tlf 35 95 77 70