Midt-Telemark kommune

Nødfôring av rådyr i Nome og Midt-Telemark kommuner vinteren 2024

Nødfôring av rådyr i Nome og Midt-Telemark kommuner vinteren 2024

Nome og Midt-Telemark kommuner har fått tillatelse til å etablere inntil 15 fôringsplasser for rådyr i hver kommune.

Hege Ann Skaret

Fôring av rådyr er forbudt i henhold til Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD). Mattilsynet kan gi tillatelse etter denne forskriften til nødfôring.

Nome og Midt-Telemark kommuner har søkt Mattilsynet og fått godkjent etablering av inntil 15 fôringsplasser i kommunen. Målet er å få spredt fôringsplassene over hele kommunen, for å hjelpe rådyra i alle områder, etter initiativ fra privatpersoner og organisasjoner, jfr. vedtak fra Mattilsynet - INNVILGET SØKNAD FRA NOME OG MIDT-TELEMARK KOMMUNER OM Å FORDELE 15 NØDFORINGSPLASSER FOR RÅDYR I HVER KOMMUNE (PDF, 191 kB)

I forbindelse med nødtiltaket presiserer kommunen følgende:

  • Fôringen skal være et kortvarig nødtiltak for rådyr. Det er ikke åpnet for at det skal fôres for å se dyr i nærheten av hager etc.
  • Det åpnes ikke for fri og generell fôring av rådyr.
  • Fôringen er frivillig. Kommunen eller Mattilsynet dekker ikke eventuelle kostnader med fôringen.
  • Fôringen skal være i tråd med føringer fra Mattilsynet (Mer informasjon her)
  • Søknadsskjema skal inneholde relevante opplysninger, slik som kontaktperson og ansvarlig, kart og plassering på fôringssted, overvåkning av plassen osv. 
    SØKNAD OM ETABLERING AV FÒRINGSPLASS IFM. NØDFÒRING AV RÅDYR VINTEREN 2024 (PDF, 88 kB)
     

Når kommunen mottar søknad om etablering av fôringsplass, gjør kommunen en vurdering av søknaden, beliggenhet, overvåking og plan for fôringen. Fôring som ikke er godkjent av Mattilsynet eller at fôringsplass ikke er tildelt fra Nome og Midt-Telemark kommuner, vil fortsatt være forbudt.

Send søknad til oystein.saga@intk.no