Midt-Telemark kommune

Ny midlertidig forskrift om strømstøtte fastsatt

Ny midlertidig forskrift om strømstøtte fastsatt

Den midlertidige ordningen med strømstøtte til aktive jordbruksforetak og veksthus er forlenget, og gjelder for april 2022 til mars 2023. Den nye ordningen inkluderer vanningslag, hvor støtteperioden gjelder for april 2022 til oktober 2022.

Les mer om ordningen på nettsidene til Landbruksdirektoratet