Midt-Telemark kommune

RMP - regionalt miljøtilskudd i jordbruket - minner om søknadsfristen 15. oktober

RMP - regionalt miljøtilskudd i jordbruket - minner om søknadsfristen 15. oktober

Minner om søknadsfristen for å søke regionalt miljøtilskudd i jordbruket - 15. oktober.  For meir informasjon om søknadsprosessen, sjå nettsidene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark