Midt-Telemark kommune

Søk produksjonstilskudd - Del 2, telledato 1. oktober og søknadsfrist 15. oktober

Søk produksjonstilskudd - Del 2, telledato 1. oktober og søknadsfrist 15. oktober

Søknadsfrist for Del 2 - Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er 15. oktober. Du kan sende inn søknad fra og med telledatoen 1. oktober. For informasjon om søknadsprosessen se nettsidene til Landbruksdirektoratet