Midt-Telemark kommune

17. mai program for 2023

17. mai program for 2023

09.30 Oppmøte på Bø skule. Appell frå elevrådsrepresentantar frå Folkestad og Bø skule. 10.00 Barnetoget i Bø går frå Bø skule. 10.50 Augon Eikja frå 17. mai-komiteen ønskjer velkommen. Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland legg ned krans før gudstenesta i Bø kyrkje 10.00 Varaordførar Borgar Kaasa legg ned krans før gudstenensta  i Nes kyrkje 10.45 Oppmøte Gvarv stasjon Appell frå elevrådsrepresentant frå Gvarv skule. 11.15 Barnetoget går frå Gvarv stasjon, ned Gvarvgata, inn ved Texaco, opp Kjetil Skogens veg og Skrivarvegen opp til skulen. 12.30 Arrangement i krinsane: Gvarv skule, Bø skule, Folkestad skule, Vatnar, Eikjabygda, Akkerhaugen, Nordagutu og Stranna. Sunds kl. 15. Det vert grilling på Hørte frå kl. 17.00. 12.30-15.30 Ope hus i prestegarden, sal av lapskaus, kaffe og kaker. 14.00 Korpskonsert på Bø torg. 15.00 Bilparade Eagle Car Club Bø. 15.15 Russetog startar frå Bø vgs. 16.00 Russetale. 17.00 Talarstemne i Gullbring. Talarstemnet er eit tradisjonsrikt arrangement med talar og underhaldning, appellar og innslag frå kulturskulen. Hovudtalar er Solfrid Bratland-Sanda. 17.00 Kino for dei minste: “Agent Max” (alle) Gratis. 18.45 Kino for dei litt større: “Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves” Gratis  Me gjer merksam på at det kan bli endringar i programmet for dagen. - Klikk for stort bilde