Midt-Telemark kommune

Beholde eller dele – hva mener du?

Beholde eller dele – hva mener du?

24. januar skal kommunestyret i Midt-Telemark behandle saken om en eventuell deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

 

Saksdokumenter 2/22 – «Høring om eventuell deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune»

 

Har du meninger om dette?
Si i fra til en politiker!

Kontaktinfo til medlemmer i kommunestyret

Bakgrunn

Vestfold og Telemark fylkeskommune har vært driftet som en enhet siden 1.1.2020. Vedtaket om sammenslåing av den gang Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune ble fattet av Stortinget i 2017.

Kan deles

Regjeringen vil nå legge til rette for at tvangssammenslåtte fylkeskommuner kan søke om å deles igjen. Til grunn for en slik søknad må vedtak om ønske om deling være fattet av fylkestinget.
Med «tvangssammenslåtte» menes fylkeskommuner som Stortinget i 2017 vedtok å slå sammen, til tross for at ett eller flere av de invoverte fylkestingene hadde fattet vedtak om at de ikke ønsket sammenslåing. 4 fylkeskommuner, herav Vestfold og Telemark fylkeskommune, har mottatt slik informasjon fra regjerningen.

  • Fylkeskommunenes søknadsfrist om en eventuell deling er 1.mars 2022.
  • Ikrafttredelse av nye fylkeskommuner vil være 1. januar 2024

Et sammendrag av konskvensene kan du lese på side 3-8 i dette dokumentet. 

Beslutningsgrunnlag (PDF, 6 MB)

Behandling i kommunestyret

Fylkestinget har vedtatt at kommunene skal høres i spørsmålet om en eventuell deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune.  Frist for innspill er innen utgangen av 27. januar.

I tråd med fylkeskommunens anmodinger er kommunedirektørens innstilling til vedtak i saken følgende:

  1. Alternativ a) Vestfold og Telemark fylkeskommune ønskes delt
  2. Alternativ b) Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker ikke delt

Kommunestyrerepresentantene skal stemme over de 2 alternativene og legge til et begrunnelse for valget.

Har du synspunkt i denne saken? Si i fra til en av kommunestyremedlemmene.