Midt-Telemark kommune

Digital kart - Kommunedelplan for Lifjell

Digital kart - Kommunedelplan for Lifjell

 Det digitale kartet for planforslaget til kommunedelplanen for Lifjell er no tilgjengeleg.

Link til digital kart

Du kan førebels finne det digitale kartet av planforslaget på denne nettsida: Trykk her for å sjå forslaget til plankartet på nett

Du finn no òg plankartforslaget på kommunekart.com (moglegheit for å slå på ulike kartlag, få punktinformasjon om føreslåtte arealformål og omsynssoner og søkja eigedom): Trykk her for å sjå forslaget til plankartet på Kommunekart.com

Sjå høyringsdokumenta her: Trykk på lenka for å kome til høyringsdokumenta.