Midt-Telemark kommune

Eiendomsskatteliste 2024

Eiendomsskatteliste 2024

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunestyret i Midt-Telemark har valgt å kreve inn. Sammen med inntektsskatten til kommunen er skatten med på å finansiere kommunens tjenester til innbyggerne i kommunen.

Skattelista 2024 ligger ute til offentlig ettersyn i tre uker fra 01.03.2024, i henhold til eiendomsskatteloven § 15.

Eiendomsskatteliste 2024 (PDF, 3 MB)