Midt-Telemark kommune

Frist for å svare på tilbud om barnehageplass

Frist for å svare på tilbud om barnehageplass

Har ditt barn fått tilbud om barnehageplass? Husk at du må logge deg inn for å svare ja eller nei innen fristen som er i starten av neste uke. Gir du ingen tilbakemelding på tilbudet mister barnet ditt den tildelte plassen.

Svar her i foresattportalen