Midt-Telemark kommune

Frist for å svare på tilbud om barnehageplass

Frist for å svare på tilbud om barnehageplass

Har ditt barn fått tilbud om barnehageplass? Dersom dette er et tilbud om ny plass eller endring av eksisterende tilbud, må du huske å logge deg inn for å svare ja eller nei innen fristen. 
Gir du ingen tilbakemelding på tilbudet mister barnet ditt den tildelte plassen.

Svar her i foresattportalen