Midt-Telemark kommune

Husk å klipp hekken!

Husk å klipp hekken!

Dårlig sikt er medvirkende årsak i hver tredje dødsulykke på sykkel. Det er snart skolestart og på tide å trimme hekken. Bli med på å redusere statistikken.

  • Busker og trær på din eiendom skal ikke vokse ut over fortau og vei.
  • Før skolestart om høsten er det ekstra viktig at du har klippet hekken.
  • Ved kryss og avkjørsler skal hekker og busker ikke være høyere enn 70cm.

Klipp hekken før skolestart!