Midt-Telemark kommune

Innkomne listeforslag

Innkomne listeforslag

Her finner du innleverte listeforslag fra partier som stiller liste til kommunestyrevalget i Midt-Telemark kommune 2023.

Valgloven § 6-6 første ledd sier at alle listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

Til orientering kan disse forslagene endres helt fram til fristen 31. mars 2023 kl. 12.00.

Innleverte listeforslag

Høyre (innlevert 21.03.23) (PDF, 78 kB)

Fremskrittspartiet (innlevert 14.02.23) (PDF, 669 kB)

Arbeiderpartiet (innlevert 03.03.23) (PDF, 54 kB)

Senterpartiet (innlevert 07.03.23) (PDF, 282 kB)

Miljøpartiet De Grønne (innlevert 20.03.23) (PDF, 78 kB)