Midt-Telemark kommune

Lokal strømstøtteordning til næringslivet

Lokal strømstøtteordning til næringslivet

Midt-Telemark og Nome kommuner har vedtatt å bruke tilleggsutbytte fra kraftselskapene til en lokal strømstøtteordning for næringslivet. Kommunene håper ordningen vil bli et viktig bidrag til at bedriftene lokalt kan håndtere utfordringene som de høye strømkostnadene gir, men erkjenner samtidig at det ikke vil være nok midler til at alle virksomheter kan få den støtten de ønsker og trenger. ​

Målet med ordningen vil være å bidra til å unngå konkurs og permitteringer for vanligvis sunne bedrifter. Bedrifter som gir viktige ringvirkninger i lokalsamfunnet vil også prioriteres.​

Det gjøres ikke prioriteringer ut fra bransje eller størrelse på bedriften, så lenge det er hovedarbeidsplass for minimum 1 person.​

Bedrifter kan søke om støtte til å dekke inntil 50% av strømkostnad over 70 øre for perioden august – september. Ut fra søknadsmengden og tilgjengelig ramme vil det bli satt et maksbeløp per bedrift.

Les godt igjennom hvem ordningen gjelder for og hvilke opplysninger som er nødvendig til søknaden! ​
Søknadsfrist søndag 13. november!

Send inn søknaden på Regionalforvaltning
Send inn ekstra opplysninger

Hvem gjelder ordningen for?​

  • Bedrifter som har sin hovedvirksomhet og næringslokaler i Nome eller Midt-Telemark kommune?​
  • Bedrifter med et org.nr. og registrert som enten AS, ENK, ANS, DA eller SA?​
  • Bedrifter i aktiv drift som er hovedinntektskilde til minimum 1 person?​
  • Bedrifter som har et negativt perioderesultat for søknadsperioden (aug. og sept.)  på grunn av høye strømkostnader
  • Bedriften kan argumentere for unntak mtp. Sesongsvingninger e.l.​
  • Bedrifter som har en strømintensitet på 3% eller mer​
  • Bedriften kan argumentere for unntak f.eks. bransjevariasjoner?​

Klikk her for mer infomasjon