Midt-Telemark kommune

Melding vdr Oppheimsvegen

Melding vdr Oppheimsvegen

 

Grunna arbeid med vatn, veg og avløp i Oppheimsvegen vil delar av vegen i periodar vera stengde. Det vil bli skilta omkjøring.

I korte periodar vil private innkjørsler vera utilgjengelege. I desse tilfella vil kommunen og utførande vere behjelpelige med å finne alternative stader å plassera bil.

Arbeida er tenkte starta opp i veke 20 og med varigheit ut juni

MT kommune v/ Teknisk eining.