Midt-Telemark kommune

Nå kan du søke om barnehageplass. Søknadsfrist er 1. mars.

Nå kan du søke om barnehageplass. Søknadsfrist er 1. mars.

Søknadsfrist for å søke om barnehageplass for barnehageåret 2024-2025 er 1. mars. 

  • Dette gjelder nye søkere, de som ønsker å endre plasstørrelse og/eller bytte barnehage.

 

Hvordan søke om barnehageplass

Ved å logge deg inn i Visma Flyt barnehage sin foresattportal.

Du må logge deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

  • Du må registrere en søknad for hvert barn.
  • Du må prioritere valg av barnehager. Det anbefales at du setter opp 3 prioriterte barnehager i søknaden
  • Du trenger personnummer til barnet det søkes om plass for, samt til foreldrene.  Dersom barnet mangler norsk personnummer, ta kontakt for å registrere søknad. 
  • Har du takket nei til plass og venteliste, må du sende inn ny søknad innen fristen for hovedopptaket dersom du ønsker plass ved neste hovedopptak og oppstart i august.  
  • Har du sendt inn søknad etter hovedopptaket, og står på venteliste for inneværende barnehageår, vil søknaden din tas med i hovedopptaket dersom du ikke har fått barnehageplass før mars inneværende barnehageår.

 

Les mer om barnehageplass her

Kontakt

Christina Wiig
Barnehagemyndighet
E-post
Mobil 91 81 78 29