Midt-Telemark kommune

Ny aktivitetsportal for frivilligeten

Ny aktivitetsportal for frivilligeten

Nå kan du finne oversikt over frivillige organisasjoner og deres aktiviteter og arrangement på ett sted. Se den nye nettsiden www.aktivimidttelemark.no.

Aktiv i er et nettsted som gir oversikt over aktivitetene, arrangementene, tjenestene og de frivillige organisasjonene i kommunen. Hensikten med nettstedet er å gjøre utvalget av faste aktiviteter lettere tilgjengelig for innbyggerne for at det skal være enkelt å finne aktivitetstilbud og arrangement. Nettsiden skal også fungere som en plattform for kommunens avdelinger og andre arrangører som ønsker å markedsføre sine aktiviteter, arrangement og tjenester. Frivillige organisasjoner i gis tilgang til kommunens Aktiv i og vedlikeholder selv informasjon om sin organisasjon.

Det har i Midt-Telemark lenge vært ett ønske om å få en slik nettside, og tiltaket er nedfelt i frivilligstrategien.

AKTIV I MIDT-TELEMARK

Aktiv i konseptet er utviklet av Karmøy kommune for å dekke disse behovene. Initiativet kom fra kommunens frivillighet som hadde et sterkt ønske om en plattform hvor de enkelt kunne vise frem sine tilbud. På et senere tidspunkt ble løsningen utvidet og videreutviklet sammen med Haugesund kommune og fra og med 2023 er også Midt-Telemark kommune med i samarbeidet.

Har din organisasjon ønske om å annonser på Aktiv i kan du lese mer om hvordan på nettsiden aktivimidttelemark.no