Midt-Telemark kommune

Omstilling i avdelingen psykisk helse og rus

Omstilling i avdelingen psykisk helse og rus

Avdelingen Psykisk helse og avhengighet står nå i en omstillingsprosess, og vil fra august 2023
deles inn i to adskilte tjenester:

 

  1. Den ordinære psykiske helsetjenesten for personer med moderat til alvorlig psykisk lidelse og avhengighetsproblematikk.
     
  2. De med mild til moderat psykisk lidelse, vil kunne benytte seg av det nye lavterskeltilbudet rask psykisk helsehjelp. Dette vil det komme mer informasjon om senere. 

 

Grunnet omstillingsarbeid vil tjenesten framover ha begrenset kapasitet, og ved behov for akutt hjelp bes du kontakte fastlege eller legevakt.

Takk for forståelsen. 

Kontakt

Tjeneste for psykisk helse og mestring
Telefon 35 05 95 40