Midt-Telemark kommune

Parkeringstelling i Bø sentrum

Parkeringstelling i Bø sentrum

Midt-Telemark kommune gjennomfører parkeringskartlegging og parkeringstellinger i Bø sentrum om dagen. 

Kanskje har du sett en liten person eller to med penn og papir luske rundt på parkeringsplassene i Bø sentrum i det siste? Vi gjennomfører tellinger og registreringer for å holde følge med parkeringsbruken i Bø sentrum. I den forbindelse har vi gjennomført 2 dager med tellinger av parkerte biler i nesten hele Bø sentrum.

I tillegg har vi i dag tirsdag 22. november gjennomført nummerskiltregistreringer. Av personvernhensyn noterer vi kun de 4 siste sifrene på bilnummeret, slik at registreringene ikke kan knyttes til eier. De 4 siste sifferne er tilstrekkelig for oss til å få en oversikt over hvor lenge bilene står parkert, og gir oss en pekepinn på sirkuleringen av biler på parkeringsplassene. Nummerskiltregistreringen gjennomføres på Skoghaugen (pendlerparkering), ved kommunehuset og Sparkebanken DIN, og parkeringsområdet mellom Sønstebøtunet og Brukås Sport. 

Formålet er å oppdatere datagrunnlag fra parkeringsanalysen i 2017, og som forberedelse til planlagt revidering av områdereguleringsplan for Bø sentrum (2023) og fremtidig parkeringsstrategi slik det er nedfelt i kommunens planstrategi