Midt-Telemark kommune

Rammer og retningslinjer for taksering

Rammer og retningslinjer for taksering

Dette gjelder for alle eiendommer som ikke får beregnet eiendomsskatten sin av skatteetaten. Midt-Telemark kommune bruker skatteetaten sine takster på boligeiendommer.

Fritid, landbruk og næringseiendommer blir taksert av kommunen etter «Rammer og retningslinjer for taksering»

Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov 6.juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.  (PDF, 286 kB)
Vedtatt av sakkyndig takstnemnd 09.06.2022 (PDF, 58 kB)