Midt-Telemark kommune

Redusert foreldrebetaling i SFO

Redusert foreldrebetaling i SFO

Familier med inntekt under kr. 625.167 (samlet inntekt for husstanden), kan søke redusert foreldrebetaling i SFO.

  • En inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1.–4. trinn. Ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin til å betale for en SFO-plass.
  • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn
  • 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn 

Viktige datoer

1. april - Søknadskjema for påfølgende skole- og SFO år åpnes. Vent gjerne med å søke til du har mottatt skattemelding for 2023 slik at denne kan legges ved som dokumentasjon på inntekt. 

15. juni - Siste frist for å søke slik at ordningen er på plass fra oppstart.

Søke hele året

Du kan søke om redusert foreldrebetaling gjennom hele året, men vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft. For å få reduksjon på neste måneds faktura er søknadsfristen den 1. i måneden før du får neste måneds faktura. Husk at du må søke på nytt før oppstart av neste skoleår om det er fortsatt behov for redusert foreldrebetaling og da er søknadsfristen 15. juni. 

Hva skal søknaden inneholde?

  • Kopi av siste års skattemelding skal alltid legges ved søknad. Dersom inntekten er endret fra foregående år, må søker legge ved annen dokumentasjon for inntekt
    (eks. tre siste måneders lønnslipper, kopi av siste utbetalinger fra Nav, dokumentasjon på overgangsstønad, kopi av vedtak om skattepliktige stønader etc.)
  • Eventuell skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, må også dokumenteres. 
  • Inntektsdokumentasjon for alle i husstanden.

Søk elektronisk

Vi oppfordrer alle som kan, å søke elektronisk.  

Søk om redusert foreldrebetaling SFO skoleår 2023-2024

Søk om redusert foreldrebetaling SFO skoleår 2024-2025  (etter 1. april 2024) 


12 timer gratis SFO for 1.trinn

Elever på 1. trinn får 12 timer gratis SFO fra høsten. Søk SFO og trykk på menyknapp "Om SFO- Tilbud- Priser- Søknadsfrist" for å se de nye prisene for elever på 1. trinn.

Eventuelle klager på vedtak

Vedtak kan påklages Forvaltningslova § 28, klagefrist er 3 uker. Klageinstans er Midt-Telemark kommune.

Kontakt

Hanne Skretteberg
Pedagogisk rådgiver
E-post
Mobil 90 87 65 44