Midt-Telemark kommune

Søknadsfrist SFO - 1 mars

Søknadsfrist SFO - 1 mars

ALLE som ønskar SFO- plass neste skuleår, 24/25 MÅ søke, selv om de har plass i inneværende skuleår.

Skulefritidsordninga (SFO) er eit fritidstilbod til alle born fra 1.- 4. trinn, og for born med særskilde behov opp til 7. trinn. SFO er ope både før og etter skuletid. Det må søkes om SFO-plass kvart år. 

Les meir om SFO og korleis ein søker her