Midt-Telemark kommune

Stemme ved valget?

Stemme ved valget?

På valgdagen må du stemme i din hjemkommune. Det vil si den kommunen du er folkeregistret som bosatt i pr. 30. juni 2023. Har du flyttet etter 30. juni 2023, står du innført i manntallet i den kommunen du flytter i fra, selv om du har meldt flytting.

Forhåndsstemme

Gjelder både for innbyggere i Midt-Telemark kommune og for deg som er bosatt i en annen kommune.
Er du hjemmehørende i en annen kommune blir stemmen din sendt til din hjemkommune. 

Torsdag 7. sept kl. 09.00 - 18.00 på kommunehuset i Bø

Fredag 8. sept kl. 09.00 - 15.00 på kommunehuset i Bø

 

Valgdagene

Gjelder for innbyggere som er folkeregisterti Midt-Telemark kommune per. 30. juni 2023. 
Er du bosatt i en annen kommune må du dra til ditt hjemsted for å stemme. 

Søndag 10. september kl. 14.00 - 18.00 i Gullbring. Gjelder for alle innbyggere i Midt-Telemark. 

Mandag 11. september kl. 10.00 - 20.00 i Gullbring, Gvarv eller på Akkerhaugen. Som innbygger i Midt-Telemark kommune kan du selv velge på hvilke lokasjon du vil stemme. 

 

 

Mer informasjon om valget finner du her:

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023