Midt-Telemark kommune

Ta hensyn til hjortevilt i snøen!

Ta hensyn til hjortevilt i snøen!

Hjorteviltet, og da kanskje særlig rådyra, sliter i de store snømengdene vi har nå. Nome og Midt-Telemark landbrukskontor oppfordrer alle hundeeiere om å holde hunden i bånd når de ferdes ute.

Vi har fått mye snø i vinter og under tøffe snøforhold trekker hjorteviltet mot steder det er lettere å både ta seg frem og finne mat f.eks skiløyper, trugestier, spor etter snøscooter/traktor, mindre og større veger. Særlig rådyra opptrer oftere i områder der folk bor, og det mulig å finne mat.

Blir hjorteviltet jaget vil det føre til ekstra store påkjenninger nå når det er mye snø, som igjen kan føre til at dyra kan dø av utmattelse, eller bli stående fast i djupsnøen. Vilt som trekker mot både store og mindre veger vil i tillegg være mer utsatt for påkjørsler. 

Landbrukskontoret vurderer fortløpende behovet for utvidet båndtvang. Minner om hundeloven og ansvaret ved hundehold, jfr. Lov om forsvarlig hundehold (hundeloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74

Minner også om at fôring av hjortevilt må søkes om til Mattilsynet pga. faren for CWD-smitte.