Midt-Telemark kommune

Telerestriksjonar på kommunale vegar

Telerestriksjonar på kommunale vegar

Frå og med veke 10/2024 blir det innført telerestriksjonar på kommunale vegar i Midt-Telemark.

Forbodskilt angåande akseltrykk på køyretøy - Klikk for stort bilde

Skilt vil bli sett opp på dei aktuelle vegar etter behov. Restriksjonane trer i kraft frå det tidspunkt skilta blir satt opp og fram til dei blir fjerna. 

Unntatt frå restriksjonane er søppelbil, mjøl- og mjølkebil, ordinær rutebuss og utrykkingskøyretøy.

Eventuelle spørsmål om dispensasjon kan rettast til Midt-Telemark kommune på mobil 48 10 30 10/ 91 73 22 95

 

Teknisk eining

Kontakt

Olav Langkås
Driftsleder vei, vann og avløp
E-post
Mobil 48 10 30 10