Midt-Telemark kommune

Tilskudd til ENØK-tiltak for bedrifter i Midt-Telemark

Tilskudd til ENØK-tiltak for bedrifter i Midt-Telemark

Det er bevilget 600 000,- fra Midt-Telemark fondet til ordning for støtte til ENØK (Energiøkonomisering) for bedrifter i Midt-Telemark. 

Bilde av solcellepanel med teksten Tilskudd til enøk tiltak for bedrifter - Klikk for stort bilde 

 Bedrifter kan gjennom ordningen søke støtte til:

1. Energirådgiver for gjennomgang av mulige ENØK-tiltak, med maks støttesum på inntil 25 000,-
        og/eller
2. Investeringer i ENØK-tiltak som ikke er en del av støtteordninger fra Enova (https://www.enova.no/bedrift/).
    Dette betyr i praksis at bedriften kan søke om:

  • solceller som ikke er en del av en energisentral med bruk av flere energikilder
  • luft-luft varmepumper
  • luft-vann varmepumper

Støttegrad er 25% av investeringene med maks støttebeløp på 100 000,-.

Bedriften må ha virksomhet og lokaler i Midt-Telemark kommune.

Søknad sendes inn på www.regionalforvaltning.no
Søknader behandles fortløpende. 

Kontaktperson for spørsmål:
Ann Kristin Ødegård, ann.kristin@mtnu.no mobil: 919 10 797
Elisabeth Bråten Vefall, elisabeth@mtnu.no mobil: 480 32 155