Midt-Telemark kommune

Ungdomsstipend og kulturpris 2022

Ungdomsstipend og kulturpris 2022

Politisk utval for oppvekst og kultur lyser nå ut ungdomsstipend og kulturpris – med frist 20. oktober 2022 for søknad og forslag. Utvalet er jury for tildelinga, og pris og stipend delast ut av ordførar og utvalsleiar i desembermøtet i kommunestyret.

Nå kan unge søke på kommunen sine ungdomsstipend

Er du ein som vil følgje draumen din eller satse meir på noko du interesserer deg for?

Er du mellom 16-23 år - då kan du søke på kommunens to ungdomsstipend! Du må sjølv sende inn søknad der du fortel om prosjektet ditt med cv og/eller annan dokumentasjon til post@mt.kommune.no innan 20. oktober.  Stipenda blir tildelt ungdom som inspirasjon for vidare utvikling i sitt fag eller interessefelt, som til dømes musikk, dans, visuell kunst, scenekunst, samfunnsliv, litteratur, idrett eller friluftsliv. Stipendet er på kr. 10.000,- og eit diplom. Unge som har vokse opp eller er busette i Midt-Telemark kommune kan søke.

 

Nå kan du foreslå kandidatar til årets kulturpris for Midt-Telemark kommune

Midt-Telemark kommune sin kulturpris skal gå til ein eller fleire personar som over tid har markert seg og/eller bidratt til fellesskapet innanfor kunst-, kultur-, idretts- eller friluftslivet i kommunen. Prisen er på kr. 10 000,- og eit diplom.  Forslag med solid grunngjeving sendast post@mt.kommune.no innan 20. oktober. Alle kan sende in forslag på gode kandidatar!

Kontakt

Hilde Pedersen
Kultursjef
E-post
Mobil 957 04 048