Midt-Telemark kommune

Utlysning av lokal strømstøtteordning - investeringer i ENØK tiltak

Utlysning av lokal strømstøtteordning - investeringer i ENØK tiltak

Tilskudd til ENØK investeringer vinter/ vår 2023 

Kommunene Nome og Midt-Telemark vedtok høsten 2022 å bruke tilleggsutbytte fra kraftselskapet til en lokal støtteordning for næringslivet. Ordningen består av både direkte støtte til høye strømregninger og en ENØK-ordning hvor det er mulig å søke om tilskudd til tiltak som kan avhjelpe høye strømkostnader på sikt. Du kan lese mer om plan for utlysningene her. 

Denne utlysningen gjelder investeringer i ENØK tiltak.  
Tilgjengelig totalt for denne utlysningen: kr. 912 000,- for Nome og kr. 1 087 000,- for Midt-Telemark 

Les godt igjennom hvem ordningen gjelder for, og hvilke opplysninger vi trenger til søknaden! ​ 

Husk at det bare er mulig å finansiere tiltak som ennå ikke er utført.

Hvem gjelder ordningen for​ 

 • Bedrifter som har sin hovedvirksomhet og næringslokaler i Nome eller Midt-Telemark kommune​ 
 • Bedrifter med et org.nr. og registrert som enten AS, ENK, ANS, DA eller SA​ 
 • Bedrifter i aktiv drift som er hovedinntektskilde til minimum 1 person​ 
 • Unntak for disse punktene kan være tilfeller hvor en huseier ønsker å gjøre tiltak for et bygg hvor det leies ut til næringsdrivende. 


Bedrifter kan gjennom ordningen søke støtte til: 

 1. Energirådgiver for gjennomgang av mulige ENØK-tiltak. Støttegrad er 100% med maks støttesum på inntil 10 000,- per bedrift.

          og/eller 

 1. Investeringer i ENØK-tiltak. 

Veiledende støttegrad er 30% av investeringsbudsjett med maks støttebeløp på kr. 150 000,- per bedrift. Søknadene som gir høyest prosentvis besparelse på bedriftens strømforbruk vil bli prioritert.  

Disse opplysningene må du ta med i søknadsteksten ellers blir behandlingen forsinket: 

 • Beskrivelse av tiltaket 
 • Hva er bedriftens årlige strømforbruk i kWh? 
 • Hvor stor innsparing beregnes tiltaket å kunne gi i kWh? 
 • Spesifisering av investeringsbudsjettet 
 • Finansieringsplan hvor du oppgir søknadsbeløp og annen finansiering

Dersom du allerede har fått finansiering til tiltaket gjennom nasjonal ordning må du legge ved tilsagnsbrevet. Det kan være fare for avkorting i nasjonal støtte dersom bedriften i tillegg mottar tilskudd lokalt.

Søknadsfrist

Send inn søknaden på Regionalforvaltning.no  Søknadsfrist: 25. februar 

Søknadene behandles samlet etter søknadsfristen har gått ut.  

Ta kontakt ved behov for veiledning
Ann Kristin Ødegård, ann.kristin@mtnu.no mobil: 919 10 797
Pål Kleffelgård, pal@mtnu.no mobil: 994 73 975