Midt-Telemark kommune

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse

I dag er Verdensdagen for psykisk helse, en nasjonal befolkningskampanje med fokus på psykisk folkehelse som markeres i hele landet i uke 39-42 hvert år. 
Velkommen til Gullbring for en prat i dag fra kl. 10.00-12.30

  • En av fem i Norge opplever diskriminering på bakgrunn av sykdom, kjønn, alder, etnisk opprinnelse eller seksuell identitet. 
  • Hver femte person i Norge har få eller ingen å vende seg til når de har det vanskelig, og det er flere som er ensomme når enn før pandemien. For sårbare og marginaliserte grupper, er utenforskapet enda større. 

Forskning viser at det å gjøre noe meningsfylt sammen med andre er viktig for å motvirke ensomhet, utenforskap og psykiske belastninger, spesielt i urolige tider.
Verdensdagen 2023