Midt-Telemark kommune

Ansattoversikt


HELSE OG OMSORG - HELSE OG OMSORG - Hjemmesykepleien Bø

Ansatte i avdelingen HELSE OG OMSORG - Hjemmesykepleien Bø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kreftkoordinator 409 08 863

Kreftkoordinator er tilgjengelig hver onsdag.

Avdeling Bø: 95 25 03 69

Avdeling Sauherad: 91 58 78 04

Telefonen er åpen mellom klokken 10.00-12.00 og 13.00-15.00 på dagtid. På kveldstid er telefonen åpen fra 16.00-20.00.

 

Spesialsykepleier 909 88 109
Fagleder kommunale helsetjenester 418 02 845
Enhetsleder hjemmebaserte tjenester 906 35 444
Avdelingsleder hjemmetjenesten Bø 922 40 454