Midt-Telemark kommune

Vei, vann/avløp, renovasjon, parkering og transport

Kontaktinformasjon

Teknisk vakttelefon vei, vann og avløp
Åpen 24 timer i døgnet for akutte forhold knyttet til vei, vann og avløp. Kun for samtale, ikke SMS!
Telefon 917 57 522

Ring - ikke send SMS!

Teknisk enhet, plan bygg og eiendom

Adresse
Gullbringvegen 20
3800 Bø

 

Vidar Lofthus
Kommunalsjef teknisk/Kriseberedskap
E-post
Mobil 952 40 521
Lars Tore Svendsen
Avdelingsleder teknisk enhet
E-post
Mobil 917 32 295