Midt-Telemark kommune

Vann og avløp

Kontaktinformasjon

Lars Tore Svendsen
Avdelingsleder teknisk enhet
E-post
Mobil 917 32 295
Teknisk vakttelefon vei, vann og avløp
Åpen 24 timer i døgnet for akutte forhold knyttet til vei, vann og avløp. Kun for samtale, ikke SMS!
Telefon 917 57 522

Ring - ikke send SMS!