Midt-Telemark kommune

Ansattoversikt


TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - Teknisk - TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - Teknisk - Vann og avløp

Ansatte i avdelingen TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - Teknisk - Vann og avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider avløp 906 70 301
35 95 09 23
Fagarbeider ledningsnett 971 73 424
Ingeniør VA 901 47 379
Fagarbeider avløp 409 14 129
Driftoperatør vannverk 977 23 272
Fagarbeider avløp 901 48 017
Arbeidsleder vannverk 409 13 175