Midt-Telemark kommune

Renovasjon og gjennvinning

Kontaktinformasjon

Lars Tore Svendsen
Enhetsleder VVA
E-post
Mobil 91 73 22 95
Teknisk vakttelefon vei, vann og avløp
Åpen 24 timer i døgnet for akutte forhold knyttet til vei, vann og avløp. Kun for samtale, ikke SMS!
Telefon 91 75 75 22

Ring - ikke send SMS!