Midt-Telemark kommune

Kommunale eiendomsavgifter

Kommunale eiendomsavgifter

Som eier av eiendom betaler du for vann, avløp, renovasjon og feiertjenester. Prisen på disse tjenestene beregnes etter selvkostprinsippet. Det betyr at vi ikke krever mer enn hva det faktisk koster å tilby tjenesten. 

Fakturering

Ønsker du å betale hver måned?

Hvordan beregnes gebyrene?

Priser på kommunale avgifter

Informasjon om din eiendom og dine gebyrer?

Ekstra informasjon om faktura

 

Fakturering

Eiendomsskatt og kommunale avgifter betales normalt fire ganger per år og faktureres på samme faktura. Unntaket er sameier, der får de forskjellige seksjonene en egen faktura for eiendomsskatt. 

Vi sender alle fakturaer digitalt, og du kan motta og betale fakturaene på forskjellige måter, bl.a avtalegiro og eFaktura. Du bestemmer selv hva som passer best for deg.


Mer informasjon om digital faktura

 

Ønsker du å betale hver måned?

Ønsker du bli fakturert for eiendomsskatt og kommunale avgifter hver måned istedenfor fire ganger i året? Du må da ha en avtale om e-faktura eller avtalegiro i banken din. Kontakt din bank for å ordne dette før du kontakter oss på mail eller telefon. 

Betaling 4 ganger i året: 20 mars, 20, juni, 20 september og 20 desember

Betaling hver måned: 20. hver måned

 

Hvordan beregnes gebyrene?

Vann og avløp

Vann og avløp faktureres etter stipulert forbruk basert på husets bruksareal, eller på grunnlag av målt vannmengde inn (faktisk forbruk) ved hjelp av vannmåler. Noen abonnenter er pliktige til å installere vannmåler, men alle kan installere det om de ønsker. 

Renovasjon

Fastboende i kommunen må kildesortere avfall i forskjellige søppeldunker og poser. Dunkens størrelsen bestemmer hvor mye du betaler i renovasjonsgebyr. Du kan få redusert gebyr om du har inngått kompostavtale med kommunen.

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Midt-Telemark brann- og redningstjeneste er ansvarlig for feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Det er feieren som vurderer behovet for hvor ofte feiing og tilsyn skal foretas, basert på bl.a omfang av bruk, alder og tilstand til fyringsanlegget. Feiingsgebyr betales pr. pipeløp.

Priser på kommunale avgifter

 

 

Informasjon om din eiendom og gebyrer

Ønsker du å se:

  • Dine eiendomsgebyrer?
  • Når det sist ble feiet? 
  • Eiendomsareal?

Da kan du logge inn på MinEiendom

 

Ekstra informasjon om faktura

  • Mina RA betyr slamtømming mini renseanlegg
  • Vi har opprettet nytt varenummer for kontroll og tilsyn av slamanlegg. Statsforvalteren har pålagt oss å føre tilsyn på private avløpsanlegg, derfor nytt gebyr, Kr. 600,-  pr. år. 

 

Kontakt

Halvor Moen
Konsulent teknisk
E-post
Mobil 91 12 01 61
Ole Arnfinn Hagen
Konsulent teknisk
E-post
Mobil 90 71 08 46

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00