Midt-Telemark kommune

Barnehageplass

Barnehageplass

Klikk for stort bilde  

Hovedopptaket for barnehageåret 2021/2022 åpner for søknader 1.februar 2021. 

Søknader som sendes inn før 1.februar vil gjelde for barnehageåret 2020/2021. Ønsker du plass fra 1.august 2021, må du søke når hovedopptaket åpner 1.februar. Søknader som sendes før 1.februar blir ikke registrert som søknad i hovedopptaket.

 

I Midt-Telemark kommune har vi 7 barnehager (kommunale og private). Det er felles opptak for alle barnehagene, og søknadsfristen til hovedopptaket er 01. mars. 

 

Søke om barnehageplass

Hvem har rett til barnehageplass?

Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november det året det blir søkt om barnehageplass, har rett til plass fra den måneden barnet fyller 1 år. Forutsetningen er at det er søkt om barnehageplass før søknadsfristen 1. mars. Hvis barnet ditt er under 1 år, kan du få tilbud om plass dersom det er ledig kapasitet.


Hvordan søke

Du søker om barnehageplass elektronisk. Det anbefales at du setter opp 3 prioriterte barnehager i søknaden. Dersom du søker plass i kun en barnehage, er det opp til kommunen å bestemme hvilken barnehage som skal stå som 2. valg i søknaden.
 

Søk om barnehageplass

 


Se veiledning om hvordan du søker barnehageplass

Nedenfor ligger en film om hvordan du søker barnehageplass.   
 

Viktig informasjon!

Dere som ønsker Folkestad barnehage avdeling utebarnehage

  • Dere må velger dette under Folkestad barnehage og *Ønsket plasstørrelse: Full plass (utebarnehage)

Dere som ønsker Læringsverkstedet avdeling Hørte

  • Dere må velge dette under Læringsverkstedet avd. Gvarv, og *Ønsket plasstørrelse:  Full plass (Hørte)  

Klikk for stort bildeForklarende bilde fra søknadsskjema: klikk på bilde for større versjon  

 Prioritert opptak 

Noen barn blir prioritert når de søker om barnehageplass, det vil si at det prioriteres før andre barn når plassene i barnehagen fordeles.
 

Prioritert opptak

 Tilbud om barnehageplass

Husk at når du har fått tilbud om barnehageplass, så må du sende inn svar innen 14 dager for ikke å miste plassen.


Venteliste for søknader utenfor hovedopptaket

Når du søker utenfor hovedopptaket, eller har barn som ikke har rett på plass ved hovedopptaket, får du plass på venteliste. For barn uten rett til plass kan vi ikke si noe om når du kan forvente å få et tilbud. Det er avhengig av barnets plassering på søkerlistene, og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Husk at søknaden kun gjelder for inneværende år. Det må søkes på ny før 1.mars for neste barnehageår, hvis dere ikke har fått tilbud innen den tid.

 


 

Oppsigelse av barnehageplass

 

Oppsigelsesfrist for barnehageplass i kommunale barnehager er 1 måned regnet fra den første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

Eksempel: Ønsker du å si opp plassen din fra 1. desember, må du sende oppsigelse innen 1. november. Plassen skal betales ut oppsigelsestiden.

Vær oppmerksom på at enkelte private barnehager kan ha annen oppsigelsestid, se den enkelte private barnehages vedtekter.

Oppsigelsen sendes på mail til post@mt.kommune.no.

 Endring av oppholdstid

Man kan søke om endring av oppholdstid. Søknaden sendes elektronisk. 

 


 

Bytte barnehage

Man kan søke om bytte til annen barnehage. Søknaden sendes elektronisk. Vi kan ikke si noe om når du kan forvente å få et tilbud i ønsket barnehage. Det er avhengig av barnets plassering på søkerlistene, og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Husk at søknaden kun gjelder for inneværende år. Det må søkes på ny før 1.mars for neste barnehageår, hvis dere ikke har fått tilbud innen den tid.

Kontakt

Christina Wiig
Pedagogisk konsulent
E-post
Mobil 918 17 829

Åpningstider

Servicetorg

09.00 - 15.00
 

Sentralbord

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø