Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Viktig melding i forbindelse med kommunesammenslåing

Vi jobber med nye nettsider. Det vil derfor i en kort periode, være informasjon som ikke er på plass, og digitale søknadsskjemaer er for tiden utilgjengelige. Søknadsskjemaer i pdf-format for Bø/Sauherad kommune brukes i mellomtiden. Er det noe du savner? Ta kontakt med servicetorget på 35 05 90 00 eller post@mt.kommune.no.

Barnehageplass

Barnehageplass

I Midt-Telemark kommune har vi 8 barnehager (kommunale og private). Det er felles opptak for alle barnehagene, og søknadsfristen til hovedopptaket er 01. mars. 

Søke om barnehageplass
 

Hvem har rett til barnehageplass?

Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november det året det blir søkt om barnehageplass, har rett til plass fra den måneden barnet fyller 1 år. Forutsetningen er at det er søkt om barnehageplass før søknadsfristen 1. mars. Hvis barnet ditt er under 1 år, kan du få tilbud om plass dersom det er ledig kapasitet.


Hvordan søke

Du søker om barnehageplass elektronisk. Det anbefales at du setter opp 3 prioriterte barnehager i søknaden. Dersom du søker plass i kun en barnehage, er det opp til kommunen å bestemme hvilken barnehage som skal stå som 2. valg i søknaden.

 Prioritert opptak 

Noen barn blir prioritert når de søker om barnehageplass, det vil si at det prioriteres før andre barn når plassene i barnehagen fordeles.
 

Prioritert opptak

 Tilbud om barnehageplass

Husk at når du har fått tilbud om barnehageplass, så må du sende inn svar innen 14 dager for ikke å miste plassen.


Venteliste for søknader utenfor hovedopptaket

Når du søker utenfor hovedopptaket, eller har barn som ikke har rett på plass ved hovedopptaket, får du plass på venteliste. For barn uten rett til plass kan vi ikke si noe om når du kan forvente å få et tilbud. Det er avhengig av barnets plassering på søkerlistene, og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Husk at søknaden kun gjelder for inneværende år. Det må søkes på ny før 1.mars for neste barnehageår, hvis dere ikke har fått tilbud innen den tid.

 


 

Oppsigelse av barnehageplass

 

Oppsigelsesfrist for barnehageplass i kommunale barnehager er 1 måned regnet fra den første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

Eksempel: Ønsker du å si opp plassen din fra 1. desember, må du sende oppsigelse innen 1. november. Plassen skal betales ut oppsigelsestiden.

Vær oppmerksom på at enkelte private barnehager kan ha annen oppsigelsestid, se den enkelte private barnehages vedtekter.

 Endring av oppholdstid

Man kan søke om endring av oppholdstid. Søknaden sendes elektronisk. 

 


 

Bytte barnehage

Man kan søke om bytte til annen barnehage. Søknaden sendes elektronisk. Vi kan ikke si noe om når du kan forvente å få et tilbud i ønsket barnehage. Det er avhengig av barnets plassering på søkerlistene, og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Husk at søknaden kun gjelder for inneværende år. Det må søkes på ny før 1.mars for neste barnehageår, hvis dere ikke har fått tilbud innen den tid.

Kontakt

Hege Skogli Riege
Pedagogisk konsulent
E-post

 

Generelle spørsmål om barnehage og skole, barnehageplass, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

Åpningstider

Servicetorg

0800 - 1530
 

Sentralbord

0900-1400

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø