Midt-Telemark kommune

Barnehageplass

Barnehageplass

Illustrasjonsbilde - Klikk for stort bilde  

Hovedopptaket for barnehageåret 2021/2022 åpner for søknader 1.februar 2021. 

Ønsker du plass fra 1.august 2021, må du søke når hovedopptaket åpner 1.februar. Søknaden må ha ønsket oppstartsdato fra 1.8.2021 og utover for å være gjeldende i hovedopptaket. Du får svar på søknaden i løpet av mars eller april.

Barn som står på venteliste for inneværende barnehageår (2020/2021) må søke på nytt når hovedopptaket åpner for å ha rett på barnehageplass fra august 2021. Nåværende venteliste gjelder kun ut juli 2021.

I Midt-Telemark kommune har vi 7 barnehager (kommunale og private). Det er felles opptak for alle barnehagene, og søknadsfristen til hovedopptaket er 01. mars. 

 

Søke om barnehageplass

 

Hvem har rett til barnehageplass?

Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november det året det blir søkt om barnehageplass, har rett til plass fra den måneden barnet fyller 1 år. Forutsetningen er at det er søkt om barnehageplass før søknadsfristen 1. mars. Hvis barnet ditt er under 1 år, kan du få tilbud om plass dersom det er ledig kapasitet.


Hvordan søke

Du søker om barnehageplass elektronisk via foresattportalen i Visma Flyt Barnehage. Det anbefales at du setter opp 3 prioriterte barnehager i søknaden. Dersom du søker plass i kun en barnehage, er det opp til kommunen å bestemme hvilken barnehage som skal stå som 2. valg i søknaden.
 

Søk om barnehageplass

 


Se veiledning om hvordan du søker barnehageplass

Nedenfor ligger en film om hvordan du søker barnehageplass.   

 

 Prioritert opptak 

Noen barn blir prioritert når de søker om barnehageplass, det vil si at det prioriteres før andre barn når plassene i barnehagen fordeles.
 

 Tilbud om barnehageplass

Husk at når du har fått tilbud om barnehageplass, så må du sende inn svar innen 14 dager for ikke å miste plassen. Dette gjøres i foresattportalen (der søknaden er sendt inn).


Venteliste for søknader utenfor hovedopptaket

Når du søker utenfor hovedopptaket, eller har barn som ikke har rett på plass ved hovedopptaket, får du plass på venteliste. For barn uten rett til plass kan vi ikke si noe om når du kan forvente å få et tilbud. Det er avhengig av barnets plassering på søkerlistene, og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Husk at søknaden kun gjelder for inneværende år. Det må søkes på ny før 1.mars for neste barnehageår, hvis dere ikke har fått tilbud innen den tid.

 


 

Oppsigelse av barnehageplass

 

Oppsigelsesfrist for barnehageplass i kommunale barnehager er 1 måned regnet fra den første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

Eksempel: Ønsker du å si opp plassen din fra 1. desember, må du sende oppsigelse innen 1. november. Plassen skal betales ut oppsigelsestiden.

Vær oppmerksom på at enkelte private barnehager kan ha annen oppsigelsestid, se den enkelte private barnehages vedtekter.

Oppsigelsen sendes elektronisk via foresattportalen i Visma Flyt Barnehage. Det vil stå en link kalt "Si opp plass" ved siden av oppholdet til barnet.

Si opp barnehageplassen

 Endring av oppholdstid

Man kan søke om endring av oppholdstid. Det gjøres ved at det sendes inn en ny søknad via foresattportalen i Visma Flyt Barnehage. Siden barnet allerede ligger inne med et opphold, vil denne søknaden registreres som endring av plass. 

Søke om endring av oppholdstid


 

Bytte barnehage

Man kan søke om å bytte til en annen barnehage. Søknaden sendes elektronisk via foresattportalen i Visma Flyt Barnehage. Vi kan ikke si noe om når du kan forvente å få et tilbud i ønsket barnehage. Det er avhengig av barnets plassering på søkerlistene, og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Husk at søknaden kun gjelder for inneværende år. Det må søkes på ny før 1.mars for neste barnehageår, hvis dere ikke har fått tilbud innen den tid. Husk å krysse av for at du ønsker å bytte barnehage.

Vær oppmerksom på at hvis du bytter barnehage, har vi noen regler for oppsigelse:

  • Bytter du mellom Folkestad, Gullbring eller Bøhamna barnehager behøver du ikke si opp plassen.
  • Bytter du mellom Læringsverkstedet sine barnehager (Gvarv, Sandvoll eller Sauarhagene), behøver du ikke si opp plassen.
  • Bytter du fra Maurtuva barnehage til en kommunal barnehage eller en av Læringsverkstedets barnehager, må du si opp barnehageplassen i Maurtuva barnehage.
  • Barnehageplassen kan sies opp når du har fått tilbud om plass i en annen barnehage og takket ja.

Søke om å bytte barnehage

Kontakt

Elin Slåttedalen
Pedagogisk konsulent
E-post
Telefon 915 66 876

Åpningstider

Servicetorg

09.00 - 15.00
 

Sentralbord

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø