Midt-Telemark kommune

Barnehageplass

Barnehageplass

Hvem har rett til barnehageplass?

Hvordan søke om barnehageplass

Hva skjer videre etter at jeg har søkt?

Prioritert opptak

Venteliste for søknader utenfor hovedopptaket

Valg av barnehage

Oppsigelse av barnehageplass

Endring av oppholdstid

Bytte barnehage

Hvem har rett til barnehageplass?

Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november det året det blir søkt om barnehageplass, har rett til plass fra den måneden barnet fyller 1 år. Forutsetningen er at det er søkt om barnehageplass før søknadsfristen 1. mars. Hvis barnet ditt er under 1 år, kan du få tilbud om plass dersom det er ledig kapasitet.

Hvordan søke om barnehageplass

Ved å logge deg inn i Visma Flyt barnehage sin foresattportal.

Du må logge deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

 • Du må registrere en søknad for hvert barn.
 • Du må prioritere valg av barnehager. Det anbefales at du setter opp 3 prioriterte barnehager i søknaden
 • Du trenger personnummer til barnet det søkes om plass for, samt til foreldrene.  Dersom barnet mangler norsk personnummer, ta kontakt for å registrere søknad. 
 • Har du takket nei til plass og venteliste, må du sende inn ny søknad innen fristen for hovedopptaket dersom du ønsker plass ved neste hovedopptak og oppstart i august.  
 • Har du sendt inn søknad etter hovedopptaket, og står på venteliste for inneværende barnehageår, vil søknaden din tas med i hovedopptaket dersom du ikke har fått barnehageplass før mars inneværende barnehageår.

 

Hva skjer videre etter at jeg har søkt?

 • Søknaden blir registeret i kommunen sitt fagsystem, og du får en bekreftelse på e-post på at søknaden er mottatt. 
 • Ved hovedopptaket blir alle søknadene behandlet i samordnet opptak.  Det sendes tildelingsbrev i løpet av mars måned. Dersom du ikke får svar i mars, får du svar i løpet av april eller mai.
 • Svarfrist for om tilbudet blir tatt imot er 14 dager.  Manglende svar innen fristen kan føre til at du mister plassen, og den tildeles videre til andre dersom det er venteliste.  Ved løpende opptak gis tilbud om plass ved ledig kapasitet.  
 • Hvis du takker ja til tilbud om plass som ikke er ditt 1. prioritetsønske, kan du velge å stå på venteliste til 1. valget.  Det samme gjelder om du takker nei til 2. og 3. prioritetsønsker. 


Prioritert opptak 

Noen barn blir prioritert når de søker om barnehageplass. Det vil si at de prioriteres før andre barn når plassene i barnehagen fordeles.
 


Venteliste for søknader utenfor hovedopptaket

Når du søker utenfor hovedopptaket, eller har barn som ikke har rett på plass ved hovedopptaket, får du plass på venteliste. For barn uten rett til plass kan vi ikke si noe om når du kan forvente å få et tilbud. Det er avhengig av barnets plassering på søkerlistene, og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. 

Valg av barnehage

Det er fritt barnehagevalg i Midt-Telemark kommune. Det kan likevel være lurt å velge barnehage i nærområdet slik at ditt barn kan bli godt kjent med de barna som skal starte på samme skole som ditt barn. Det er fritt barnehagevalg, men det er ikke fritt skolevalg. Hvilken skole ditt barn tilhører bestemmes av bosted og skolekretsgrensene. 

Oppsigelse av barnehageplass

Oppsigelsesfrist for barnehageplass i kommunale barnehager er 1 måned regnet fra den første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

Eksempel: Ønsker du å si opp plassen din fra 1. desember, må du sende oppsigelse innen 30. november. Plassen skal betales ut oppsigelsestiden.

Vær oppmerksom på at enkelte private barnehager kan ha annen oppsigelsestid. Dette kan du lese om i vedtektene til de private barnehagene.

Oppsigelsen sendes elektronisk via foresattportalen i Visma Flyt Barnehage. Det vil stå en link kalt "Si opp plass" ved siden av oppholdet til barnet.

Si opp barnehageplassen


Endring av oppholdstid

Man kan søke om endring av oppholdstid. Det gjøres ved at det sendes inn en ny søknad via foresattportalen i Visma Flyt Barnehage. Siden barnet allerede ligger inne med et opphold, vil denne søknaden registreres som endring av plass. 

Søke om endring av oppholdstid

 

Bytte barnehage

Man kan søke om å bytte til en annen barnehage. Søknaden sendes elektronisk via foresattportalen i Visma Flyt Barnehage. Vi kan ikke si noe om når du kan forvente å få et tilbud i ønsket barnehage. Det er avhengig av barnets plassering på søkerlistene, og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Husk at søknaden kun gjelder for inneværende år. Det må søkes på nytt før 1.mars for neste barnehageår, hvis dere ikke har fått tilbud innen den tid. Husk å krysse av for at du ønsker å bytte barnehage.

Vær oppmerksom på at hvis du bytter barnehage, har vi noen regler for oppsigelse:

 • Bytter du mellom Folkestad, Gullbring eller Bøhamna barnehager behøver du ikke si opp plassen.
 • Bytter du mellom Læringsverkstedet sine barnehager (Gvarv, Sandvoll eller Sauarhagene), behøver du ikke si opp plassen.
 • Bytter du fra Maurtuva barnehage eller en av Læringsverkstedets barnehager til en kommunal barnehage, må du si opp barnehageplassen i Maurtuva eller Læringsverkstedets barnehager.
 • Barnehageplassen kan sies opp når du har fått tilbud om plass i en annen barnehage og takket ja.

Søke om å bytte barnehage

 

Oversikt over barnehager i kommunen

Kontakt

Christina Wiig
Barnehagemyndighet
E-post
Mobil 91 81 78 29
Hege Flaatin
Pedagogisk rådgiver
E-post
Mobil 95 09 07 83

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø