Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Viktig melding i forbindelse med kommunesammenslåing

Vi jobber med nye nettsider. Det vil derfor i en kort periode, være informasjon som ikke er på plass, og digitale søknadsskjemaer er for tiden utilgjengelige. Søknadsskjemaer i pdf-format for Bø/Sauherad kommune brukes i mellomtiden. Er det noe du savner? Ta kontakt med servicetorget på 35 05 90 00 eller post@mt.kommune.no.

Barnehage

Kontaktinformasjon

Beate Darrud
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 35 95 70 08
Hege Skogli Riege
Pedagogisk konsulent
E-post

 

Generelle spørsmål om barnehage og skole, barnehageplass, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

Aktuelt fra barnehage