Midt-Telemark kommune

Barnehage

Kontaktinformasjon

Christina Wiig
Pedagogisk konsulent
E-post
Mobil 91 81 78 29
Tone Forberg
Styrer Folkestad barnehage
E-post
Telefon 35 05 94 30
Astrid Hegna
Styrer Bøhamna barnehage
E-post
Telefon 97 10 19 88
Ingvild Tovslid Aase
Styrer Gullbring barnehage
E-post
Mobil 91 99 29 46
Aslaug Marie Momrak Langkås
Styrer Maurtuva barnehage
E-post
Mobil 91 52 43 92
Christina Slåtta Olsen
Styrer Læringsverkstedet Sandvoll barnehage
E-post
Mobil 91 79 69 84
Lene Røyneberg
Styrer Læringsverkstedet Nordagutu naturbarnehage
E-post
Mobil 91 10 11 60
Liv Fossheim
Styrer Læringsverkstedet Gvarv barnehage avd. Gvarv og Hørte
E-post
Telefon 47 17 49 67
Hege Flaatin
Konst. kommunalsjef oppvekst - bhg., barnevern og PPT
E-post
Mobil 95 09 07 83