Midt-Telemark kommune

Overgang fra barnehage til skole

Overgang fra barnehage til skole

Informasjon om overgangen fra barnehage til skole.

Barnehagen og skole skal i samarbeid med foresatte legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole. Barn og foresatte skal være trygge på at skolen kjenner det enkelte barns behov slik at skolehverdagen kan tilpasses allerede fra første skoledag. Målet er at barna får en så myk overgang som mulig, og at det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole. 

Foresatte har en viktig rolle i overgangssamarbeidet. De skal oppleve overgangen som forutsigbar og vite hva de kan forvente seg når barnet begynner på skolen. Kommunen har derfor utarbeidet rutiner for overgang barnehage - skole, og et skjema som barnehagen fyller ut og legger frem i siste foreldresamtale før overgangen til skole.  Det er de foresatte som skal godkjenne informasjonsoverføringen fra barnehagen til skole, og informere om forhold som omhandler deres barn.
 Planer for overgang fra barnehage til skole

Brosjyren - med spent forventning

Til hjelp for alle involverte har Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Utdanningsforbundet laget brosjyren "Med spent forventning..." om denne overgangen. I den nye brosjyren er det laget en sjekkliste slik at foreldre kan etterspørre gode rutiner for overgangen.


Se brosjyren med spent forventning på utdanningsdirektoratet sine sider
 


Kunnskapsdepartementets veileder - fra eldst til yngst

En veileder for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole


Se veilederen fra eldst til yngst på regjering sine sider
 Skoleplass og innskriving

Barn som skal begynne i 1. klasse trenger ikke søke om skoleplass. De får tildelt plass på skolen i den skolekretsen de tilhører. Foreldre/foresatte får et brev iløped av våren med nærmere informasjon fra barnets skolen om skolehverdagen, rutiner og annet.
 Utsatt skolestart

Du kan søke om utsatt skolestart for ditt barn. Det betyr skolestart det året barnet fyller syv år. Barnet ditt har rett til utsatt skolestart dersom det etter sakkyndig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om at barnet har kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte på skolen. Ta kontakt med Midt-Telemark PPT dersom du ønsker å søke om utsatt skolestart for ditt barn.

Hvordan søke om utsatt skolestart?

  • Ta kontakt med Midt-Telemark PPT senest 1.september året før barnet ditt skal starte på skolen. Saksbehandlingstid hos PPT er maks. 3 måneder.
  • Når sakkyndig vurdering foreligger, sendes søknad og sakkyndig vurdering om utsatt skolestart til Midt-Telemark kommune avdeling oppvekst. Søknadsfrist er 1.desember året før barnet ditt skal starte på skolen.
  • Kommunens saksbehandlingstid er 3 uker.
     

 

Framskyndet skolestart

Du kan søke om framskyndet eller tidligere skolestart for ditt barn. Dette betyr at barnet starter på skolen når det er fylt fem år. Barnet må ha fylt fem år før 1.april (opplæringsloven § 2-1). Det må i tillegg foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT, og et skriftlig samtykke fra foresatte.

Søknadsfrist for å søke om framskyndet skolestart er 1.desember det året barnet fyller fire år. Ta kontakt med Midt-Telemark PPT i god tid før søknadsfristen og senest 1.september. Når du har mottatt en sakkyndig vurdering fra PPT, sender du den sammen med en skriftlig begrunnet søknad til avdeling Oppvekst i kommunen. 

Kontakt

Christina Wiig
Barnehagemyndighet
E-post
Mobil 91 81 78 29

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø