Midt-Telemark kommune

Betalingssatser for kommunale barnehager

Betalingssatser for kommunale barnehager

I Midt-Telemark kommune er det både kommunale og private barnehager. For informasjon om priser og betaling i de private barnehagene, henvises det til den enkelte barnehages nettsider eller vedtekter. Regelverk for søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling gjelder både kommunale og private barnehager.


Betalingssatser for de kommunale barnehagene

Se betalingssatsene via denne lenka (PDF, 396 kB)

Hvordan betale?

Kommunen sender ut faktura digitalt hver måned (unntatt juli som er betalingsfri måned).


Mer informasjon om digital faktura
 


Betalingsfrist

Betalingsfrist er ca. den 20. for inneværende måned. Betaler du ikke i tide vil du få purregebyr og forsinkelsesrenter. Manglende betaling for 2 måneder kan medføre tap av barnehageplassen.
 

 

Betalingsreduksjon/fritak ved lenger fravær grunnet sykdom

Kortere fravær fra barnehagen på grunn av sykdom eller at barnet er bortreist på ferie og lignende, gir ikke reduksjon i foreldrebetalingen. Dersom ditt barn har et sammenhengende sykdomsforløp, ut over en måned kan du søke om betalingsreduksjon/fritak.

  • Send skriftlig søknad til styrer i barnehagen.
  • Husk å legge ved legeattest
     

 

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon betyr at du som har flere barn i barnehagen kan få redusert gebyr. Det gis ikke søskenmoderasjon på gebyrer for måltider.

  • Barn nr 1 betaler full pris
  • Barn nr 2 får 30% reduksjon
  • Barn nr. 3 og øvrige får gratis barnehage, uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager

 

Redusert foreldrebetaling ved lav inntekt

Familier med lav inntekt kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen. Klikke på knappen nedenfor for informasjon om inntektsgrenser, søknadsskjema etc. 
 

Mer informasjon om redusert foreldrebetaling

Kontakt

Christina Wiig
Barnehagemyndighet
E-post
Mobil 91 81 78 29

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø