Midt-Telemark kommune

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Alle med barn i barnehage (offentlig og privat) kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Søknaden vurderes ut i fra inntekt. 
Gratis kjernetid gir rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Det søkes på samme plass som for redusert foreldrebetaling.

Viktige datoer

1. april - Søknadskjema for påfølgende barnehageår åpnes. Vent gjerne med å søke til du har mottatt skattemelding for 2022 slik at denne kan legges ved som dokumentasjon på inntekt. 

15. juni - Siste frist for å søke slik at ordningen er på plass fra oppstart.

Søke hele året

Du kan søke om redusert foreldrebetaling gjennom hele året, men vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft. For å få reduksjon på neste måneds faktura er søknadsfristen den 1. i måneden før du får neste måneds faktura. Husk at du må søke på nytt før oppstart av neste barnehageår om det er fortsatt behov for redusert foreldrebetaling.

Information about reduced parent's payment and free core time in english (DOCX, 86 kB)

Hva skal søknaden inneholde?

  • Kopi av siste års skattemelding skal alltid legges ved søknad. Dersom inntekten er endret fra foregående år, må søker legge ved annen dokumentasjon for inntekt
    (eks. tre siste måneders lønnslipper, kopi av siste utbetalinger fra Nav, dokumentasjon på overgangsstønad, kopi av vedtak om skattepliktige stønader etc.)
  • Eventuell skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, må også dokumenteres. 
  • Inntektsdokumentasjon for alle i husstanden.

Søk elektronisk

Vi oppfordrer alle som kan, å søke elektronisk.  Skal du melde fra om endring i inntekt og/eller sivilstand, sender du inn en ny søknad samme sted som du søker om redusert foreldrebetaling.

Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 Søknadsfrist

Vil du være sikker på å få redusert foreldrebetaling før nytt barnehageår begynner, må du søke før 15. juni.  For barnehageåret 2023-2024, skal skattemeldingen for 2022 legges ved.

 

 

 

Kontakt

Christina Wiig
Barnehagemyndighet
E-post
Mobil 91 81 78 29

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø