Midt-Telemark kommune

Oversikt - kommunale og private barnehager

Oversikt - kommunale og private barnehager

I Midt-Telemark kommune er det både kommunale og private barnehager. 

  • Barnehagene i Midt-Telemark kommune skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i samarbeid med barnas hjem.
  • De skal også bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og bidra til å skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.
  • Barnehagene skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn.


Kommunale barnehager

Private barnehager

Kontakt

Christina Wiig
Barnehagemyndighet
E-post
Mobil 91 81 78 29

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø