Midt-Telemark kommune

Midt-Telemark kommuner er godkjent som trafikksikker kommune

Midt-Telemark kommuner er godkjent som trafikksikker kommune

I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage – og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for innbyggernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst bidra til å forebygge ulykker og redde liv.

Godkjenningsordningen har kriterier som skal oppfylles innenfor forskellige områder

  • Kommunens ledelse
  • Barnehage
  • Skole
  • Komunalteknikk
  • Kultur
  • Kommuneoverlege
  • Helsestasjon

I 2019 blev kommunen godkjent som trafikksikker kommune.

Les meir om godkjenningen som trafikksikker kommune her (PDF, 265 kB)


Eksempel på skolens arbeid for å bidra til tryggere lokalmiljø

Et av kriteriene for skolene i kommunen er at skolen i samarbeid med FAU skal gi anbefalinger til foresatte om sykling til skolen. I tråd med dette har Bø skole startet prosjektet "Hjartesone" som skal føre til tryggere skolevei, og øke antall elever som går, sykler eller tar buss til skolen.

Mer informasjon om hjartesone på Bø skole

 

På nettsiden trafikksikkerkommune.no finner du mer informasjon om kriteriene, flere gode eksempler, og de ulike lover og forskrifter som gjelder kommunens ansvar for trafikksikkerhet.


Se nettsiden trafikksikkerkommune.no

 Trafikksikkerhetsplan for Midt-Telemark kommune

Trafikksikkerhetsplan for Midt-Telemark kommune ble vedtatt av kommunestyret 22. juni 2020.
 

Se trafikksikkerhetsplan. (PDF, 966 kB)

 

Trafikksikkerhetsplaner for skolene i kommunen

 

Se trafikksikkerhetsplaner for de kommunale barnehagene i kommunen

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark